สำนักงานพัฒนาพิงคนคร คืนความสุขให้เยาวชน จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2561”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพะรเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 คืนความสุขให้เยาวชน  โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทและมอบไอศครีมแก่เด็กๆ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต  มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใฝ่เรียนรู้  กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 นี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เที่ยวฟรีตลอดทั้งวัน สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มากกว่า 2,000 คน และน้องๆ เยาวชนยังได้เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ พร้อมสนุกกับการเรียนรู้ในเส้นทาง Walking Zone สัมผัสความน่ารักของเม่นเผือก ป้อนนมลูกแพะ ลูกแกะ หรือขี่ม้าแคระ ชม Tiger Show และ Night Predators รอบพิเศษ อีกทั้งยังได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวที พร้อมรับขนมและของขวัญอีกมากมาย ซึ่งสร้างความประทับใจแก่น้องๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ยังได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสนุกกับการเล่นฐานกิจกรรมกว่า 10 ฐาน  เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ อาทิ บ้านลม ม้าหมุน รถไฟ เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, บันเทิง, เยาวชน