สาวปริญญาโท มหาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ 2561

สาวปริญญาโท มหาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ 2561 “ประกายแห่งล้านนาความงามคู่แผ่นดิน” ปีที่ 85 เพื่อทำหน้าที่ทูตทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายในงานท่องเที่ยวฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 การประกวดนางสาวเชีงใหม่ ประจำปี 2561 “ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน” ปีที่85 โดยการคัดเลือกสาวงามที่เข้าร่วมประกวดโดยคัดให้เหลือ 20 คน และคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายในชุดราตรี และชุดว่ายน้ำ และเหลือ 5 คนสุดท้าย เพื่อตอบคำถามจากคณะกรรมการ ท่ามกลางเหล่ากองเชียร์สาวงามและประชาชนทั่วไปพร้อมใจมาชื่นชมความงามเอื้องเหนืออย่างคึกคัก

ผลการประกวดนางสามเชียงใหม่ประจำปี 2561 ผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ได้แก่ หมายเลข 23 นางสาววธูสิริ ใจกลาง อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลมงกุฎเพชร สายสะพายและถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาววรรณภรณ์ วุฒิวัฒนากุล อายุ 24 ปี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัล สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่งประกอบด้วย หมายเลข 32 นางสาวลิขิตภัคษรณ์ วจิตรสุวรรณ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายเลข 11 นางสาวกันยารัตน์ วัจรินทร์ อายุ 25 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ และหมายเลข 19 นางสาวดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ อายุ 22 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ หมายเลข 19 ได้ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับรางวัล สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: บันเทิง, สตรี, สังคม