วันเด็ก “เด็กเที่ยวฟรี” ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ในเดือนมกราคม 2561 มุ่งสร้างสำนึกในการแบ่งปัน สร้างการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ผ่านกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” ปี 2 และกิจกรรมสร้างสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเด็กแห่งชาติ

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานในสังกัด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยเตรียมจัดกิจกรรมสร้างสำนึกในการร่วมแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น สร้างการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองทั้งจากการเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้รับ ผ่านกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” ปี 2 ซึ่งในปีนี้ได้เตรียมนำสิ่งของมอบให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 3 พื้นที่ คือ บ้านห้วยหญ้าไทร อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ชุมชนบ้านป่ากุ๋ย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บ้านห้วยปูหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ห่างไกล และการเดินทางยากลำบาก ส่งผลให้เด็กๆ ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในสถานที่อื่นๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียน ของเล่น ตุ๊กตา ของใช้ ที่อยู่ในสภาพดี ได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนครยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมอบของขวัญให้เด็กๆ เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. พร้อมการจัดกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เวลา 14.00 – 16.30 น. และรอบกลางคืน 18.00 – 22.00 น. ซึ่งมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากมาย อาทิ การขี่ม้าแคระ การเรียนรู้ชีวิตเสือใน Tiger world เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากัวร์เทรล และเวทีแสดงความสามารถ ซึ่งมีขนมและของขวัญแจกมากมาย และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 09.00 -12.00 น. อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 920000 และเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร์ โทร. 053 – 999000

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เยาวชน