ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว 5,000 ผืน เพื่อผู้ประสบภัยหนาว

กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยจังหวัดเชียงใหม่จะทยอยนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมยังอำเภอต่างๆ ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่” ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชุฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวให้จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 5,000 ผืน (มูลค่า 625,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป


ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 386,541 คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 142,721 คน, เด็กไร้ผู้อุปการะ จำนวน 3,016 คน, คนพิการทุพพลภาพ จำนวน 25,893 คน, ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 61,631 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 153,291 คน โดยมีความต้องการเครื่องกันหนาว (ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว) รวมทั้งสิ้น 451,518 ชิ้น ซึ่งแผนการดำเนินงานแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ขณะนี้ (5 ม.ค. 61) ได้แจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆไปแล้ว 70,967 ชิ้น และจะทยอยนำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สตรี, สังคม, เยาวชน