นักศึกษา ป.โท คณะสื่อสารมวลชน มช. เชิญร่วมงานสัมมนา สื่อกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา รุ่น ที่ 10 ขอเชิญชวนร่วมงานสัมนาวิชาการ เรื่อง “สื่อกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้สังคมมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้การดำรงวัฒนธรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีสังคมและวัฒนธรรมมากมายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ แต่ในทางกลับกันก็มีวัฒนธรรมจำนวนไม่น้อยถูกลืมไปจากสังคม ทำให้คนในสังคมให้ความสนใจเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแบบเก่า เพื่อที่จะฟื้นฟู ธำรง และสร้างความเข้าใจ

ทั้งนี้โครงการเสวนาวิชาการ “สื่อกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา สามารถเสริมความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จากนักศึกษาและกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวความคิดที่เชื่อว่า การใช้สื่อนั้นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน

ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับวิทยากรมากความสามารถอย่าง คุณศักรินทร์  สุทธิสาร  ผู้เชียวชาญด้านศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยภาพถ่ายอิสระ และคุณนำพงศ์  หมุดคำ บรรณาธิการนิตยสาร  View Plus Magazine พร้อมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดัง “จุ๋ย จุ๋ยส์” สุทธิพงศ์ สุทินรัมย์ นักดนตรีและศิลปินนักร้อง โดยทุกท่านจะมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในมุมมองต่างๆ  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง สื่อกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093-131-6221

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม