ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบ “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์” ให้โรงเรียนใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักแม่ฮ่องสอน และ Hip Magazine จัดกิจกรรม ติดปีก เติมฝัน โครงการส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยส่งมอบจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบสา และโรงเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายเป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือ พร้อมจัดกิจกรรม Hip ปั่นปายปีที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน และเนื่องในโอกาสที่กิจกรรมดังกล่าวตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จึงได้ร่วมกันระดมสิ่งของนำไปบริจาคให้แก่น้องนักเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอีกด้วย โดยมี นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมงานในครั้งนี้

นายประภาส กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าการวางรากฐานการศึกษาให้เยาวชนวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาในวันข้างหน้า ธนาคารจึงเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยยึดแกนการศึกษาเป็นเรื่องหลัก สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

นายวีระพันธ์ ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอปาย ห้องเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา และ นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา กล่าวตรงกันว่า การได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้โลกกว้างได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากกับเด็กๆที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารในปัจจุบัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน