จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ “MOBIKE IN เจียงใหม่” ก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ “MOBIKE IN เจียงใหม่” ก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยตั้งเป้าให้เป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.50 น. ที่ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “MOBIKE IN เจียงใหม่” จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Bike Sharing โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) พร้อมด้วยหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยริเริ่มลดการใช้มอเตอร์ในระบบขนส่งคมนาคม non-motorised transpot (NMT) ซึ่งจะมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยานพาหนะ ตลอดจน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองแบบยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในการก้าวเข้าสู่การเป็น SMART CITY (กินดี อยู่ดี มีสุข) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานได้จริง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ตลอดจน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับและลดต้นทุนการผลิตและบริการ ทั้งในภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาด และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลในรูปแบบใหม่

สำหรับ โครงการ MOBIKE นั้น จะติดตั้งจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ จำนวน 500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานประตูท่าแพ และคูเมืองเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Google Play store ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์และเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวก จากนั้น สแกน QR code เพื่อปลดล็อคจักรยาน ก็จะสามารถใช้งานได้ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้จอดจักรยานไว้ในจุดจอดสาธารณะ และเลื่อนตัวล็อคลงมาเพื่อสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มากขึ้นในการสัญจร รวมทั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, บันเทิง