จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด บริเวณภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้ทำการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมในขบวนเดินขึ้นทางบันไดนาคเจ็ดเศียร แล้วประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดัปกรณ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีซึ่งได้ดำเนินตามขั้นตอนและประกอบพิธีทางศาสนา เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งภายหลังจากพิธีดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองต่อไป

นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้แต่ละจังหวัด นำพระโกศ โคมตะเกียง และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ ที่ใช้ในพิธีฯ ไปเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสม โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สำหรับนพปฎลสุวรรณฉัตร ให้นำไปไว้ ณ วัดพระอารมหลวงในจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม