Central Green Project Chiangmai: แป๋งขี้เยื่อ หื้อเป๋นบุญ 2560

นาวาอากาศเอกจารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดโครงการ “Central Green Project Chiangmai: แป๋งขี้เยื่อ หื้อเป๋นบุญ” ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดเป็นปีที่ 7 เพื่อช่วยลดปริมาณการเผาขยะหรือใบไม้แห้ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่กับโลกเราตลอดไป โดยมี คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมด้วย คุณชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ, คุณเฉลิมชนม์ วราหลิน ผู้ช่วยอธิการบดีกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ อาจารย์แสนวสันต์ ยอดคำ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม