สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561

เครือข่ายชาวไทยเชื้อสายม้งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒธรรมประเพณีปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่วัฒธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายม้งที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมือง รวมถึง ของชาวไทยเชื้อสายม้งให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณาชนทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรรมในสังคมไทย ตลอดจน ยังเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ม้งตามวิถีชีวิตดั้งเดิมและชีวิตร่วมสมัยอีกด้วย

โดยกิจกรรมภายในการจัดงาน ประกอบด้วยงานรื่นเริงต่างๆ เช่น การโยนลูกช่วงตีลูกข่าง การร้องเพลงม้ง การเป่าเครื่องดนตรีของชาวม้ง การแสดงของ เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และการพบปะสังสรรค์ของญาติพี่น้อง เป็นต้น

สำหรับ งานดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเกิดจากกลุ่มชาวไทยเชื้อสายม้งในเมืองเชียงใหม่-ลำพูน และบริเวณใกล้เคียงรวมตัวกันจัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานประเพณี น่อ เป๊ เจ่า หรือ ขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื่อสายม้ง จะมีการจัดงานขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมหรือมกราคมของทุกปี ซึ่งชาวม้งถือวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 2 เป็นวันขึ้นปีใหม่ สำหรับปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ภายใน 15 วัน โดยในวันดังกล่าวจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เลี้ยงผีบ้านผีเรือน กินเลี้ยงสังสรรค์ ลูกหลานดำหัวพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน มีการละเล่น ต่างๆ เช่น การโยนลูกช่วง ลูกข่าง แข่งขันขับรถเลื่อนลงดอย ขับร้องเพลงซอการแต่งกายที่สวยงาน รวมถึงการทักทายด้วยวาจาที่อ่อนหวานไพเราะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, บันเทิง
คำค้น: