รพ.ลานนา รับรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่

โดยภายในปีนี้โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรับรางวัล 2 รายการ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม