ม.พะเยา และ เอไอเอส ร่วม MOU พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร สู่ยุค Digital University 4.0

ศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คุณวันชัย ฉันทพัชนี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการด้านเทคนิค – ภาคเหนือ เอไอเอส ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย และ IT Infrastructure โดยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ จะครอบคลุมเครือข่ายระบบไร้สาย ทั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และ ขยายขอบเขตไปถึงโรงพยาบาลในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับ Digital Platform ต่างๆ เช่น Cloud Computing, Digital University Platform, Internet of Thing (IoT) เป็นต้น เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการศึกษา และเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรไปสู่ยุค Digital University 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, ไอที - ยานยนต