“ประชาชาติธุรกิจ” จัดสัมมนาใหญ่ “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูสู่โอกาส”

“ประชาชาติธุรกิจ” จัดสัมมนาใหญ่ “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูสู่โอกาส”

หากมองถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงแข็งแรง จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศเหล่านั้นไม่ได้มาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่การกระจายความเจริญสู่ “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” ถือเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายต่างมียุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนา “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตน

“เชียงใหม่” นับเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยทางภาคเหนือ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เพราะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแรง ประกอบกับความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มบริการ-ท่องเที่ยว การศึกษา การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งความมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ ด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และการเป็น “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ” ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน สามารถเชื่อมต่อไปยังจีนและอินเดียได้ง่าย จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “ฮับด้านเศรษฐกิจ” อย่างเหมาะสม เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนไปสู่ระดับโลก

ช่วงหลายปีที่่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีอัตราเร่งค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหัวเมืองอื่นในภูมิภาคนี้ เชียงใหม่กำลังก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตทางกายภาพและทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของเมืองได้ขยายออกไปทุกทิศทุกทาง ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1.7 ล้านคน (อันดับ 5 ของประเทศ) ขณะที่รายได้ประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 79,971 บาทต่อคนต่อปี และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค(GPP) ขยายตัว 3.8 % หรือประมาณ 143,000 ล้านบาท(ตัวเลขล่าสุดของปี 2555-2556)

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางกายภาพที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา ทั้งปัญหาการจราจร สภาพแออัดของสนามบิน ทิศทางการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบแบบแผน ฯลฯ ขณะเดียวกับภาคธุรกิจในจ.เชียงใหม่ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ทั้งจากเศรษฐกิจที่ผันผวน การค้าออนไลน์ การรุกคืบของกลุ่มทุนต่างชาติ ฯลฯ ก่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่พลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิง
“ประชาชาติธุรกิจ” เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคต โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งมี จ.เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาค จึงนำมาสู่การจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูสู่โอกาส” นำความรู้ มุมมอง แนวคิด บทวิเคราะห์จากภาครัฐและนักธุรกิจ ถึงแนวโน้มและโอกาสการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนืออื่นๆ เผยแพร่ให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการรวบรวมประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางรากฐานต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน

ในการสัมมนาครั้งนี้ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะฉายภาพให้เห็นว่าศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเชื่อมเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจโลกได้อย่างไร ในหัวข้อ “เชียงใหม่…เชื่อมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” จากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่อง “Cashless Society ธุรกิจบริบทใหม่..โลกไร้พรมแดน” โดย ก่อนจะพบกับเสวนาหัวข้อ “จุดเปลี่ยน(ธุรกิจ)..ประตูสู่โอกาส” ที่มี “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และ “สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ” ผู้ก่อตั้งร้านเจคิว ปูม้านึ่ง Delivery มาเล่าประสบการณ์อย่างออกรสออกชาติ รวมทั้งดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) และปิดท้ายด้วยซูปเปอร์แมนแกร่งที่สุดในปฐพี “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ มาว่าด้วยเรื่อง “เป้าหมายชีวิต เป้าหมายธุรกิจ..เปลี่ยนให้ทันโลก”
การสัมมนาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ลานนา บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่ foloart.com/chiangmai2018/ (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน
คำค้น: , , , , , , ,