บุญถาวร เชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม

บุญถาวร เชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบริหารทั่วไป บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในการเข้าเยียมชม และศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัย การใช้วัสดุก่อสร้างตลอดจนองค์ประกอบ และรายละเอียดฝึกปฏิบัติเขียนแบบอาคาที่พักอาศัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ บุญถาวร เชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,