3 บริษัทหลักในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ดร.บัณฑิต นิจถาวร (กลาง) กรรมการและเลขาธิการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ดร.ธาริษา วัฒนเกส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แสดงความยินดีกับ 3 บริษัทหลักในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน
คำค้น: ,