ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท FDI Recruitment (Thailand) สร้างโอกาสยกระดับภาษาญี่ปุ่นเด็ก SPU

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านภาษาและเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์SPU ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่น ณ บริษัท FDI Recruitment (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางาน ด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ กับ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.ณ ห้อง 12A02 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยาสุมามา โมริ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้บริหารจากบริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการลงนามฯ ทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและห้องปฎิบัติการทางการบินของSPUด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583 อีเมล์ : punpanit.ch@spu.ac.th
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,