ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายละเอียด Press Release

iChiangmaiPR.com ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทาง iChiangmaiPR.com ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศหรือโฆษณาขายตรง MLM สมัครงาน รวมถึงสิ่งผิดกฏหมาย ศีลธรรมและประเพณี

หากมีภาพประกอบให้แนบภาพได้ไม่เกิน 4 ภาพ แต่ละภาพมีความละเอียดไม่เกิน 1 MB. ต้องเป็นสกุล JPG (.jpg, .jpeg) เท่านั้น

ท่านสามารถส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น)

 1. ฝากข่าวผ่านเว็บไซต์ iChiangmaiPR.com คลิกเลือก PressRelease (ทีมงานจะพิจารณาและเพยแพร่ iChiangmaiPR.com ภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะวันทําการ
  จ.- ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. อีเมล์ ichiangmaipr@gmail.com (ทีมงานจะพิจารณาและเพยแพร่ภายใน 72 ชั่วโมงเฉพาะวันทําการ จ.- ศ. เวลา 09.00–17.00 น.)

ข้อตกลงในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณากรอกข้อมูลของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และยืนยันการฝากข่าว รวมทั้งใช้สําหรับติดต่อท่าน หากทีมงาน
iChiangmaiPR.com ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ใน ส่วนที่ 1 ข้อมูล ของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จะใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการฝากข่าว โดยไม่ถูกเผยแพร่บนเว็ปไซต์

 • กรณีฝากข่าวครั้งแรก ระบบจะแจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน เพื่อให้ท่านทําการยืนยันการฝากข่าว
 • กรณีฝากข่าวครั้งต่อไป ระบบจะแจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลกําลังอยู่ในขั้นตอนรับการพิจารณาจากทีมงานเพื่อนําเข้าระบบ

โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชม. เฉพาะวันทําการ จ.- ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในส่วนที่ 2 รายละเอียดของข่าว จะถูกเผยพแพร่บนเว็บไซต์ iChiangmaiPR.com ภายใน 24 ชม. หลังทีมงานได้รับข้อมูล สําหรับการฝากข่าวครั้งแรก ขอให้ท่านทําการยืนยันการฝากข่าวในอีเมล์ของท่านทันที เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ หากมีข้อสงสัย สามารถส่งเมล์มาที่ ichiangmaipr@gmail.com

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 • ** ข้อมูลส่วนที่ 1 จะไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • ส่วนที่ 2 รายละเอียดของข่าว

 • รายละเอียดของหัวข้อข่าว * ความยาวของหัวข้อข่าวต้องไม่น้อยกว่า 10 ตัวอักษร
 • ชื่อบริษัท หรือองค์กรที่ฝากข่าว
 • ชื่อบริษัท, ชื่องาน, บุคคล, ...
 • รูปภาพประกอบ (ไม่เกิน 4 ภาพ) รูปแบบของไฟล์เป็นไฟล์มาตรฐาน นามสกุล JPEG(JPG) เท่านั้น ขนาดไฟล์แต่ละภาพไม่เกิน 1 MB